REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Attila Ledeczky-ATIS ,M.R.ŠTEFÁNIKA 1013/4, 036 01, MARTIN

Sídlo: M.R.ŠTEFÁNIKA 1013/4, 036 01

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iného dokladu o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

 

V ……………………………… dňa: …………………                                       

 

 

……………………………………..

Podpis zákazníka